Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad

En offentlig myndighet

13 henvendelser
Norad kan bekrefte at klagen ble oversendt til UD for endelig behandling 8. november. Innsyn i oversendelsen avslås med offentlighetsloven § 15, tredje...
Norad kan bekrefte at klagen ble oversendt til UD for endelig behandling 8. november. Innsyn i oversendelsen avslås med offentlighetsloven § 15, tredje...
Norads samarbeide med Lions Svært forsinket.
Norad kan bekrefte at klagen ble oversendt til UD for endelig behandling 8. november. Innsyn i oversendelsen avslås med offentlighetsloven § 15, tredje...
Norads samarbeide med Lions Svært forsinket.
Norad bekrefter at denne klagen ble sendt over til UD for endelig behandling 8. november. Med vennlig hilsen Norad-Post-Innsyn
Norads samarbeide med LO Svært forsinket.
Norad kan bekrefte at klagen ble oversendt til UD for endelig behandling 8. november. Innsyn i oversendelsen avslås med offentlighetsloven § 15, tredje...
Norad kan bekrefte at klagen ble oversendt til UD for endelig behandling 8. november. Innsyn i oversendelsen avslås med offentlighetsloven § 15, tredje...
Norad kan bekrefte at klagen ble oversendt til UD for endelig behandling 8. november. Innsyn i oversendelsen avslås med offentlighetsloven § 15, tredje...
Norad kan bekrefte at klagen ble oversendt til UD for endelig behandling 8. november. Innsyn i oversendelsen avslås med offentlighetsloven § 15, tredje...
Vi viser til innsynsbegjæring i - Alle gjeldende avtaler dere har med Bistandsaktuelt - Alle styringsdokumenter Bistandsaktuelt opererer etter -...
Supplement til forrige besvarelse:   -          Alle gjeldende avtaler dere har med Evalueringsavdelingen Norad har ingen avtaler med Evalueringsa...
Norad opprettholder sitt vedtak. Klagen er videresendt til Utenriksdepartementet for endelig behandling.     Med vennlig hilsen Norad / Post-i...
Norad opprettholder sitt vedtak. Klagen er videresendt til Utenriksdepartementet for endelig behandling.     Med vennlig hilsen Norad / Post-i...
Mina Gerhardsens arbeidskontrakt
Svar fra Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad til rusinnsyn den .
Delvis vellykket.
Vi viser til krav om utvidet begrunnelse ifm innsyn i korrespondanse knyttet til organisatorisk forberedelse og oppfølging av ansettelsen av ny kommuni...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?