Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad

En offentlig myndighet

29 henvendelser
Viser til epost datert 28. mai 2018 vedrørende innsynskrav på ansatte som tjener over 700 tusen i Norad. Det ble i forespørselen ikke bedt om verken...
Korrupsjon i Kristelig Folkeparti
Klage sendt til Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad av Herman Langvik den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å kla...
Strømmestiftelsen - korrupsjon
Klage sendt til Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad av Herman Langvik den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å kla...
Vi viser til ditt innsynskrav av 13. mai 2018.   Du finner informasjonen du spør etter på følgende lenker:   [1]http://www.cafi.org/content/caf...
Ja, denne er ferdigbehandlet. Saken med størst beløp forvaltes ikke av Norad. Med vennlig hilsen Norad-Post-Innsyn
Del 2 av 2   Vi har gjennomgått dokumentene i P360 sak 1701664. Det kan gis innsyn i alle dokumentene.     Med vennlig hilsen Norad-Post-I...
Kjære NORAD-Post-Innsyn, Forøvrig så vil jeg bemerke at mine innsynskrav har kostet forvaltningen langt mindre enn deres tilskudd til korrupte diktat...
Organisasjoner som har måttet stønad fra Norad i 2018
Oppfølging sendt til Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad av Bistandsinnsyn den .
Venter på behandling av klage.
Kjære NORAD-Post-Innsyn, Hva er status i denne saken? Er det mulig å få et tidsestimat? Med vennlig hilsen, Bistandsinnsyn
Kjære NORAD-Post-Innsyn, Hva er status i denne saken? Med vennlig hilsen, Bistandsinnsyn
Kjære NORAD-Post-Innsyn, Et spørsmål til: er det normalt at avdelingsledere og ledere ikke journalfører dokumenter? Selv om disse ikke er involvert i...
Vi viser til din henvendelse under av 13. mai.   Mina Gerhardsen har ikke sendt noen dokumenter til journalføring pr 11. mai. Merk at det er kun u...
Det vises til din innsynsbegjæring 18. februar 2018 i «[a]lle kalenderoppføringer i Mina Gerhardsen sin kalender hittil i 2018, inkludert Outlook-kalen...
Det vises til din innsynsbegjæring 18. februar 2018 i «[a]lle kalenderoppføringer i Jon Karleiv Andreas Lomøy sin kalender hittil i 2018, inkludert Out...
Innsyn i Norads dokument nummer 1701554-1, -2 og -3 innvilges.     Behandlet av Mona Bergstøl Godkjent av Fredrikke Kilander Avdeling for sivil...
Det vises til innsynsbegjæring fra «Bistandsinnsyn» i en lengre rekke saker i Norad fremmet 6. oktober, 31. oktober og 1. november 2017 og Norads avs...
Det vises til innsynsbegjæring fra «Bistandsinnsyn» i en lengre rekke saker i Norad fremmet 6. oktober, 31. oktober og 1. november 2017 og Norads avs...
Det vises til innsynsbegjæring fra «Bistandsinnsyn» i en lengre rekke saker i Norad fremmet 6. oktober, 31. oktober og 1. november 2017 og Norads avs...
Det vises til innsynsbegjæring fra «Bistandsinnsyn» i en lengre rekke saker i Norad fremmet 6. oktober, 31. oktober og 1. november 2017 og Norads avs...
Det vises til innsynsbegjæring fra «Bistandsinnsyn» i en lengre rekke saker i Norad fremmet 6. oktober, 31. oktober og 1. november 2017 og Norads avs...
Det vises til innsynsbegjæring fra «Bistandsinnsyn» i en lengre rekke saker i Norad fremmet 6. oktober, 31. oktober og 1. november 2017 og Norads avs...
Det vises til innsynsbegjæring fra «Bistandsinnsyn» i en lengre rekke saker i Norad fremmet 6. oktober, 31. oktober og 1. november 2017 og Norads avs...
Innsyn innvilges. Del 2 av 2.     Behandlet av Mona Bergstøl, seniorrådgiver Godkjent av Fredrikke Kilander, underdirektør Avdeling: Avdeling f...
Det forelegger ingen korrespondanse mellom Anne Skjelmerud og UNAIDS om narkotika og smitte i perioden 2014-2016. Godkjent av underdirektør Lene Loth...
Det vises til innsynsbegjæring til Norad av 14. oktober knyttet til «all korrespondanse Anne Skjelmerud har hatt med UNAIDS». Innsynsbegjæringen ble...
Det vises til innsynsbegjæring til Norad av 14. oktober knyttet til «All korrespondanse mellom Anne Skjelmerud og INPUD (International Network of Peo...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?