Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

En offentlig myndighet

12 henvendelser
Hei Beklager sent svar. Det er kun fredsregulativ kap. 12 som gjelder for sivilforsvaret derfor har jeg kun sendt det. mvh HANNE MARIE HAUGBERG s...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?