Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

En offentlig myndighet

12 henvendelser
    Hei!     Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).     Med hilsen   Enhet for arkiv  ...
    Hei!     Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).     Med hilsen   Seksjon for arkiv  ...
    Hei!     Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).     Med hilsen   Enhet for arkiv  ...
Øvelse Hovedstad 2017
Svar fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til Anonym den .
Delvis vellykket.
Hei! Vi er litt usikre på hva du mener med din henvendelse, men tenker at vi kan forklare litt om våre prioriteringer ift. øvelser, basert på vårt opp...
    Hei!     Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).     Med hilsen   Enhet for arkiv  ...
Hei,   Vi viser til innsynsbegjæring vedr. lønnsutviklingen for øverste ledere i DSB, og gjennomsnittlige nåværende årslønn for de enkelte stillin...
    Hei!     Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).     Med hilsen   Enhet for arkiv  ...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?