Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

En offentlig myndighet

12 henvendelser
Innsyn i avtale mellom Atea og DSB Venter på kategorisering.
Basert på klage mottatt 13. februar 2019, oversendes en revidert versjon av tilbudets Bilagsdokument. Når det hevdes at Ateas svar på DSB kravspesifika...
Jeg viser til forespørsel om innsyn i denne saken og etterlyser tilbakemelding.
Statutter for dekorasjoner
Klage sendt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap av Anonym den .
Venter på behandling av klage.
Viser til tidligere kontakt og etterlyser noken gang tilbakemelding på min innsynsbegjæring og klage over avslag/manglende svar.
Sykkel-VM
Oppfølging sendt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap av Anonym den .
Svært forsinket.
Tillater meg å minne om denne henvendelsen.

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?