Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

En offentlig myndighet

11 henvendelser
Jeg viser til forespørsel om innsyn i denne saken og etterlyser tilbakemelding.
Statutter for dekorasjoner
Klage sendt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap av Anonym den .
Venter på behandling av klage.
Viser til tidligere kontakt og etterlyser noken gang tilbakemelding på min innsynsbegjæring og klage over avslag/manglende svar.
Sykkel-VM
Oppfølging sendt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap av Anonym den .
Svært forsinket.
Tillater meg å minne om denne henvendelsen.

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?