Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

En offentlig myndighet

12 henvendelser
Innsyn i avtale mellom Atea og DSB Venter på kategorisering.
Basert på klage mottatt 13. februar 2019, oversendes en revidert versjon av tilbudets Bilagsdokument. Når det hevdes at Ateas svar på DSB kravspesifika...
    Hei!     Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).     Med hilsen   Enhet for arkiv  ...
Jeg viser til forespørsel om innsyn i denne saken og etterlyser tilbakemelding.
    Hei!     Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).     Med hilsen   Seksjon for arkiv  ...
    Hei!     Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).     Med hilsen   Enhet for arkiv  ...
Statutter for dekorasjoner
Klage sendt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap av Anonym den .
Venter på behandling av klage.
Viser til tidligere kontakt og etterlyser noken gang tilbakemelding på min innsynsbegjæring og klage over avslag/manglende svar.
Øvelse Hovedstad 2017
Svar fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til Anonym den .
Delvis vellykket.
Hei! Vi er litt usikre på hva du mener med din henvendelse, men tenker at vi kan forklare litt om våre prioriteringer ift. øvelser, basert på vårt opp...
    Hei!     Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).     Med hilsen   Enhet for arkiv  ...
Hei,   Vi viser til innsynsbegjæring vedr. lønnsutviklingen for øverste ledere i DSB, og gjennomsnittlige nåværende årslønn for de enkelte stillin...
Hei Beklager sent svar. Det er kun fredsregulativ kap. 12 som gjelder for sivilforsvaret derfor har jeg kun sendt det. mvh HANNE MARIE HAUGBERG s...
Sykkel-VM
Oppfølging sendt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap av Anonym den .
Svært forsinket.
Tillater meg å minne om denne henvendelsen.
    Hei!     Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).     Med hilsen   Enhet for arkiv  ...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?