Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

En offentlig myndighet

6 henvendelser
Hei,   Vi viser til innsynsbegjæring vedr. lønnsutviklingen for øverste ledere i DSB, og gjennomsnittlige nåværende årslønn for de enkelte stillin...
Hei Beklager sent svar. Det er kun fredsregulativ kap. 12 som gjelder for sivilforsvaret derfor har jeg kun sendt det. mvh HANNE MARIE HAUGBERG s...
Amfibiekjøretøy til Sivilforsvaret
Svar fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til Anonym den .
Venter på kategorisering.
    Hei!     Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).     Med hilsen   Enhet for arkiv  ...
Øvelse Hovedstad 2017
Svar fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til Anonym den .
Venter på kategorisering.
Hei! Vi er litt usikre på hva du mener med din henvendelse, men tenker at vi kan forklare litt om våre prioriteringer ift. øvelser, basert på vårt opp...
Sykkel-VM
Oppfølging sendt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap av Anonym den .
Svært forsinket.
Tillater meg å minne om denne henvendelsen.
    Hei!     Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).     Med hilsen   Enhet for arkiv  ...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?