Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

En offentlig myndighet

4 henvendelser
Øvelse Hovedstad 2017
Svar fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til Anonym den .
Delvis vellykket.
    Hei.   Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).   Med hilsen Arkivet -----------------------...
Amfibiekjøretøy til Sivilforsvaret
Henvendelse sendt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap av Anonym den .
Forsinket.
Jeg ber om innsyn i alle dokumenter som omhandler pilotprosjekt for amfibiekjøretøy i Sivilforsvaret.
    Hei!     Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).     Med hilsen   Enhet for arkiv  ...
Sykkel-VM
Svar fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til Anonym den .
Forsinket.
Automatisk svar

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?