Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

En offentlig myndighet

15 henvendelser
Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er mottatt. Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig. Dette er ein...
Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er mottatt. Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig. Dette er ein...
Oversikt over aktive rammeavtaler
Klage sendt til Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT av GE den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT, Jeg har ikke fått svar på over en måned. Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsyn...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?