Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

En offentlig myndighet

23 henvendelser
Hei   Viser til din e-post om feil adresse på brev.   Ved en inkurie ble brevet dessverre sendt  til feil adresse, her kommer brevet på nytt t...
Hei   Viser til innsynsbegjøring 19/00093-14, der du ber om begrunnelse for at det er gitt delvis innsyn. Her er begrunnelsen:   Delvis avslag...
Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er mottatt. Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig. Dette er ein...
Difi viser til din henvendelse om innsyn i sak 18/00393.   Saken gjelder en anskaffelse og inneholder over 130 dokument. Det vil derfor ta tid å b...
Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er mottatt. Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig. Dette er ein...
Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er mottatt. Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig. Dette er ein...
Oversikt over aktive rammeavtaler
Klage sendt til Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT av GE den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT, Jeg har ikke fått svar på over en måned. Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsyn...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?