Den norske kirke

En offentlig myndighet

1 henvendelse
Lønnsnivået i Den norske kirke
Svar fra Den norske kirke til Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
Til Olivia Paulsen! Viser til innsynsbegjæring datert 8. juli 2018. Her følger vårt svar: Spørsmål 1: Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?