Brønnøysundregistrene

En offentlig myndighet

15 henvendelser
Registreringen av NORWEGIAN UNIX USER GROUP
Svar fra Brønnøysundregistrene til Hans-Petter Fjeld den .
Venter avklaring
Hei Du kan bestille innsendte dokumenter til et gebyr på kr 241,-. Norwegian Unix User Group (NUUG) 979629079 er registrert 09.03.98. Gi gjerne en til...
domenenavn registrert i Enhetsregisteret
Svar fra Brønnøysundregistrene til E. Jenssen den .
Venter avklaring
  Deres ref.:  Vår ref.:    201601651-3 Arkivkode:   041.1 Dato:        02.05.2016     Herr E. Jenssen   Vi har fra registrert slikt...
antall domenenavn som er registrert i Enhetsregisteret
Henvendelse til Brønnøysundregistrene, gjort av E. Jenssen. Merknad av k9 den .
Svært forsinket.
I tilfelle der sakshandsamingstida blir svært lang bør forvaltningsorganet, i samsvar med Forvaltningslova § 11 a andre ledd og prinsippet om god forva...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?