Brønnøysundregistrene

En offentlig myndighet

13 henvendelser
antall domenenavn som er registrert i Enhetsregisteret
Henvendelse til Brønnøysundregistrene, gjort av E. Jenssen. Merknad av k9 den .
Svært forsinket.
I tilfelle der sakshandsamingstida blir svært lang bør forvaltningsorganet, i samsvar med Forvaltningslova § 11 a andre ledd og prinsippet om god forva...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?