Borgarting lagmannsrett

En offentlig myndighet

1 henvendelse
Lønnsnivået ved Borgarting lagmannsrett
Svar fra Borgarting lagmannsrett til Olivia Paulsen den .
Delvis vellykket.
Hei, Viser til epost 8. juli 2018. Vedlagt oversendes oversikt i Microsoft Excel-format med navn, årslønn og lønnsutvikling på de tre siste øverste...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?