Bømlo kommune

En offentlig myndighet

2 henvendelser
Databaseskjema for sak- og arkivsystem
Henvendelse til Bømlo kommune, gjort av Hallvard Nygård. Merknad av Hallvard Nygård den .
Avslått
Sivilombudsmannen har bedt FM i Vestland om informasjon. Saksnummer hos SM er 2019/3379.
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Bømlo kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Vår ref 2007/2324 Med helsing Aud Gunn Løklingholm | Assisterande rådmann e-post: [epostadresse] Sak nr DVår saksbehandlar: Aud Gunn Løklingholm...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?