Bjerkreim kommune

En offentlig myndighet

2 henvendelser
Hei   Bjerkreim kommune sitt reglement for godtgjersle til folkevalde ligg ute på kommunen si nettside (under politikk og valg, politikarside):...
Se vedlagte saksdokumenter Mvh Bjerkreim kommune FYLKESRÅDMANNEN Næringsavdelingen Til kommunene i Rogaland Deres ref.: 28.03.2017 Saksbehandl...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?