Bergen kommune

En offentlig myndighet

16 henvendelser
Sakspapirer vedrørende hogst i Løvstakksiden
Klage sendt til Bergen kommune av Magnus Alvestad den .
Venter på behandling av klage.
Kjære Bergen kommune, avventer fortsatt svar på min henvendelse om hogst på løvstakksiddn. Med vennlig hilsen, Magnus Alvestad

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?