Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

En offentlig myndighet

3 henvendelser
Lønnsnivået ved BUFDIR
Svar fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til Marte Nilsen den .
Venter på kategorisering.
  Ber om innsyn - Lønnsnivået ved Bufdir: Ber om innsyn - Lønnsnivået ved Bufdir.DOCX Lønnsnivå Bufdir: Lønnsnivå Bufdir.XLSX Marte Nilsen De...
Vestlundveien ungdomssenter
Svar fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til Marte Nilsen den .
Delvis vellykket.
Hei,   Viser til innsynskrav i saksbehandlingen av Vestlundveien. Se vedlegg.   Vennlig hilsen¨   Elin Mangnes Seniorrådgiver   Enhet...
Kjære Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, I medhold av offentlighetsloven og med henvisning til Sivilombudsmannens ferske avgjørelse i sak 2017/...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?