Bærum kommune

En offentlig myndighet

5 henvendelser
Klage på valgprotokoll 2019, Bærum - Kommunestyrevalget 2019
Henvendelse til Bærum kommune, gjort av Hallvard Nygård. Merknad av Hallvard Nygård den .
Forsinket.
Har snakket med Anne-Grete Bukier på telefon. De vil avvise henvendelsen ettersom jeg ikke er i manntallet. Det er funnet en annen person som vil stå f...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Bærum kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei   Viser til innsynsbegjæring datert 24.06.19 fra Tarjei Leer-Salvesen, Fædrelandsvennen.   Vedlagt følger Bærum kommunes reglementer for f...
Lønninger i Bærum kommune
Svar fra Bærum kommune til Monica Stensrud den .
Venter på kategorisering.
Vedlagt etterspurt oppstilling.     Vennlig hilsen Cecilie Wilberg   Avdelingsleder Lønnsenheten Bærum kommune 1304 Sandvika Tlf 91...
  Det vises til innsynsbegjæring. Beklager lang saksbehandlingstid.   Dokumentet inneholder taushetsbelagte opplysninger, som skal unntas offent...
iPad i skolen
Klage sendt til Bærum kommune av Nicolai Langfeldt den .
Avslått
Kjære Tore Moss, Jeg gir herved Haavard Ostermann fullmakt til å klage på mine vegne. Til informasjon sendes klage idag. Med vennlig hilsen, Ni...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?