Bærum kommune

En offentlig myndighet

1 henvendelse
iPad i skolen
Henvendelse til Bærum kommune, gjort av Nicolai Langfeldt. Merknad av P. Reinholdtsen den .
Venter på kategorisering.
Personvernforskriftens § 2-4, https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-15-1265, omtaler krav om risikovurdering. Kan lovpålagt dokumentasjon a...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?