Avinor AS

En offentlig myndighet

3 henvendelser
Lønnsnivået og lønnsutvikling i Avinor AS
Svar fra Avinor AS til Reomontoralius den .
Svært forsinket.
Vedlagt er oversikt over konsernledelsen siste 5 år. Når det gjelder lufthavnsjefer er det en noe større jobb, og det er ferietid og færre på jobb. Jeg...
Tall fra omsetning og overskudd fra Taxfree
Svar fra Avinor AS til Kyrre Sørensen den .
Avslått
Hei Kyrre, Jeg viser til deres innsynsbegjæring av 14. oktober 2018. Vi beklager at det har tatt noe tid å besvare henvendelsen. I innsynsbegjæringen...
Tall på flygninger natterstid
Svar fra Avinor AS til Kyrre Sørensen den .
Vellykket.
Hei,   «Om det er mulig å enten få liste med hver flyvning og tidspunkt, eller delt inn tallene forskjellige timer, som mellom 2400-0100?» Vedla...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?