Avfall Sør AS

En offentlig myndighet

1 henvendelse
Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos Avfall Sør
Oppfølging sendt til Avfall Sør AS av Hallvard Nygård den .
Vellykket.
Kjære Avfall Sør AS, Takk for oversendelse av dokumenter. Ser dere har gjort en grundig jobb etter omfanget ble klart i september. Jeg er i denne k...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?