Averøy kommune

En offentlig myndighet

1 henvendelse
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Averøy kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Vedlagt følger etterspurte dokumenter. Mvh Kristen Vorpvik 71513524 Arkivleder, Averøy kommune -----Opprinnelig melding----- Fra: Tarjei Leer-Salves...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?