Austevoll kommune

En offentlig myndighet

1 henvendelse
Hei Per i dag har Austevoll kommune reglement for møtegodtgjørelser for folkevalgte, som ble vedtatt av kommunestyret 21.10.2015. Se vedlegg. Med he...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?