Askim kommune

En offentlig myndighet

1 henvendelse
Innsyn i rammeavtale sak/arkiv
Svar fra Askim kommune til Solveig Averøy den .
Vellykket.
Hei,   Viser til deres innsynsbegjæring datert 3.10.2018 hvor dere ber om innsyn i dokumenter knyttet til innkjøp av vårt sak / arkivsystem.  ...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?