Ås kommune

En offentlig myndighet

3 henvendelser
Valgprotokoll 2019, Ås kommune
Svar fra Ås kommune til Hallvard Nygård den .
Venter på kategorisering.
Dokumentet 19/00001-900 Svar - Forespørsel om innsyn i offentlig journal - Valgprotokoll 2019 for saken Innsynsbegjæringer 2019 er utsendt av Ås kom...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Ås kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Til Tarjei Leer-Salvesen, journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand   Gjeldende reglement for folkevalgte organer og ansvarsfordeling mello...
Behandling av personopplysninger, Kulturskolen i Ås
Svar fra Ås kommune til P. Reinholdtsen den .
Delvis vellykket.
Kjære P. Reinholdsen, Vedlagt følger svar på deres henvendelse. Vi beklager at behandlingen som forhåndsmeldt har tatt tid. Vennlig hilsen Alexander...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?