Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV

En offentlig myndighet

4 henvendelser
Kjære Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV, I medhold av offentlighetsloven og med henvisning til Sivilombudsmannens ferske avgjørelse i sak 2017/3...
NAV - Lønnsgaratifondet
Svar fra Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV til Geir Eliassen den .
Delvis vellykket.
Vi viser til din e-post datert 5. juni 2017 med spørsmål om oversikt over utbetalinger fra den statlige lønnsgarantiordningen.  NAV registrerer ikke...
Sikkerhetsdokumenter i NAV
Svar fra Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV til Mime den .
Delvis vellykket.
Til Mime mailto:[Innsyns-e-postadresse #219]] Vi viser til innsynsforespørsel i e-post 2. november 2016. Vi kan imøtekomme forespørsel om innsyn i føl...
Innsyn i offentlig søkerliste for stilling DIR-2015-80
Henvendelse til Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV, gjort av Sondre Jørgensen. Merknad av k9 den .
Venter på kategorisering.
Det kan krevjast papirkopi eller elektronisk kopi av dokumentet.

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?