Alvdal kommune

En offentlig myndighet

1 henvendelse
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Alvdal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
VÅR REFERANSE: Saksnr: 19/806-2 Løpenr: 5645/19 Saksbehandler: Erland Horten Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Erland Hor...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?