Alta kommune

En offentlig myndighet

1 henvendelse
Kommunens utbetalinger til leverandører
Henvendelse sendt til Alta kommune av Bente Hagen den .
Svært forsinket.
Kjære Alta kommune, Jeg ønsker innsyn i alle utbetalinger til leverandører for regnskapsåret 2015. Med vennlig hilsen, Bente Hagen

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?