Åfjord kommune

En offentlig myndighet

1 henvendelse
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar fra Åfjord kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellykket.
Hei! Vedlegger Åfjord kommunes gjeldende delegasjonsreglementet med vedlegg. Ser det står noe om opplysningsutveksling her f.eks: - I delegasjonsregl...

Bare henvendelser som er gjort med Mimes brønn vises ?