Søk

Avansert søketips

 • Skriv inn ord som du leter etter separert med mellomrom, f.eks. klatre linje
 • Bruk OR (store bokstaver) der du vil ha treff på ett av ordene, for eksempel storting OR regjering
 • Bruk anførselstegn der du vil søke etter et nøyaktig uttrykk, for eksempel. "Byrådsavdeling for finans"
 • status: for å velge ut fra nåværende eller tidligere status til en henvendelse. Se tabell over statuser under.
 • variety: for å velge typen ting du skal søke etter. Se tabell over typer under.
 • requested_from:home_office for å søke i henvendelser mot statsministerens kontor, skriv navnet inn som URL-en.
 • requested_by:julian_todd for å søke etter henvendelser gjort av Julian Todd. Navnet skrives slik det kommer frem i URL.
 • commented_by:tony_bowden for å søke etter annoteringer fra Tony Bowden. Navnet skrives slik det kommer frem i URL.
 • request: for å begrense til én henvendelse. Tittel skrives som den kommer frem i URL.
 • filetype:pdf for å finne alle svar som har PDF-vedlegg. Eller, forsøk med disse: txt pdf rtf doc docx xls xlsx ppt pptx oft msg tnef tif gif jpg png bmp html vcf zip delivery-status
 • Skriv 01/01/2008..14/01/2008 for å bare vise ting som har skjedd de to første ukene i januar.
 • tag:charity for å finne alle offentlige myndigheter eller med en gitt merkelapp. Man kan ha med flere merkelapper, og -innhold, for eksempel tag:openlylocal AND tag:financial_transaction:335633. Merk at som standard kan hver av merkelappene være med. Da må du sette AND tydelig hvis du ønsker å ha alle med.
 • request_public_body_tag:charity to find requests to public authorities with a given tag.
 • Les om avanserte søkefunksjoner, som for eksempel nærhet og jokertegn.

Tabell over statuser

Alle valgene under kan bruke status eller latest_status før kolon. For eksempel, status:not_held vil få treff i henvendelser som nå eller tidligere har vært merket som not held; latest_status:not_held vil kun treffe henvendelser som er er markert som not held.

status:waiting_responseVenter på svar fra myndigheten
status:not_heldDen offentlige myndigheten har ikke informasjonen som er etterspurt
status:rejectedHenvendelsen ble avvist av mydnigheten
status:partially_successfulNoe av den forespurte informasjonen er mottatt
status:successfulAll forespurt informasjon er blitt mottatt
status:waiting_clarificationDen offentlige myndigheten ønsker en forklaring på en del av henvendelsen
status:gone_postalDen offentlige myndigheten ønsker å / har svart via post
status:internal_reviewVenter på at myndigheten skal utføre klagebehandling på denne henvendelsen/klagen
status:error_messageMottokk en feilmelding, slik som feil ved levering.
status:requires_adminEt merkelig svar krevde oppfølging fra Mimes brønn-gruppen
status:user_withdrawnForespørrer har av en eller annen grunn gitt opp denne henvendelsen

Tabell over typer

Alle alternativene nedenfor kan bruke variety eller latest_variety foran kolon. For eksempel, variety:sent vil svare til henvendelser som har noen gang blitt sent; latest_variety:sent vil bare svare til henvendelser som for tiden er merket som sendt.

variety:sentOpprinnelig henvendelse sendt
variety:followup_sentOppfølgingsbeskjed fra innsender av henvendelsen
variety:responseSvar fra en offentlig myndighet
variety:commentMerknad lagt til henvendelse
variety:authorityEn offentlig myndighet
variety:userEn Mimes brønn bruker